mask

Ośrodek Zdrowia GRUNWALD

gublin

lekarz i starsza osoba

Ośrodek Zdrowia GRUNWALD w Gubinie był naszą pierwszą placówką świadczącą usługi medyczne od 2011 roku. Początkowo udzielano świadczeń tylko z zakresu leczenia psychiatrycznego. Z czasem jednak rozszerzono działalność o podstawową opiekę zdrowotną oraz inne
poradnie specjalistyczne.

Logo NFZ

Obecnie w ramach kontraktów z NFZ świadczymy usługi w zakresie:

  • podstawowa opieka zdrowotna (lekarz rodzinny, pielęgniarki i położna);
  • poradnia zdrowia psychicznego;
  • poradnia leczenia uzależnień;
  • poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
  • poradnia psychologiczna;
  • zespół leczenia środowiskowego;
  • poradnia diabetologiczna.

 

W Ośrodku Zdrowia GRUNWALD można skorzystać również z prywatnych wizyt w:

  • poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej;
  • poradni neurologicznej;
  • poradni urologicznej. 

Oferujemy również szereg badań laboratoryjnych.

Zapraszamy!